AT og innovation

Gode råd om AT og innovation
Understreg de tre faser: research, udarbejdelse af løsning og vurdering - det er stadig de samme krav til AT og eleverne skal kunne deres metoder

• fagligheden skal sikres - husk eleverne på, at de ikke må blive grebet af en god idé alene - den skal forankres i fag

• undervis eleverne i idégenerering og idéudvikling - de skal kunne metoderne selv. Ligeså med processtyring!

• vejled eleverne i grupper og giv fokusområder så de fokuserer det innovative arbejde - det er nok med enten en app eller en brandingkampagne —> Less is more 

I skoleåret 2012/13 deltog alle 2g-klasser på Århus Statsgymnasium i forsøget med innovation i Almen Studieforberedelse som Undervisningsministeriet iværksatte. Nedenfor findes mere information om forsøget

Følgebrev til 'Innovation i AT' 

Opgaver

Ressourcerum - Fremtidens by

Ressourcerum - Branding

Innovation i gymnasiet - Gymansiepædagogik nr. 89

Fagsærtræk i innovationsprojekter i AT

Vejledning og vejledende opgaver til AT-innovation