AT: Overordnet plan med innovation

Innovation og AT
Innovation; en mulig definition: innovation er processen fra idéskabelse til [oplevet] værdiskabelse
- Problemformulering: Undren – spørgsmål
- Udgangspunkt: Irritation i hverdag – hvorfor er det sådan? Og ikke sådan?
- Eleverne skal være kritiske + medskabe noget
- Forløb: Arbejdsformerne + produktkrav faste – resten frit

Klassens lærere skal nå til enighed om, hvorvidt innovationen medtages som vilkår for alle AT-forløbene. Der skal som minimum være et innovativt forløb i 1g og et innovativt forløb i 2g.

Innovation kan f.eks. inddrages i forløbene på følgende måder:

AT1.1
Innovationsbegrebet + kendskab til innovative arbejdsprocesser introduceres

AT1.2
Bevidsthed om det innovative i de processer, der er fokus på i forløbet – brug paradigmeskift og Kuhn + inkrementiel og radikal innovationsgraf

AT2.1
Sagen er innovativ – elever kan selv skabe sagen ved brug af fagene. Fagene vælger autentiske modtagere, som skal anvende løsningsforslaget. I løsningsforslaget skal der indgå faglige tekster og argumentation.

AT2.2
Sagen knyttes til studieturen, hvor planlægningen af turen i mere eller mindre grad overlades til eleverne med inddragelse af benspænd fx følgende: 

- Eleverne skal sikre fagligt udbytte.
- Elever skal sikre, at det sociale miljø i klassen skal blive bedre end før studieturen.
- Innovativt produkt undervejs – enten på turen eller efter turen.
- Evt: Konkurrence om det bedste forslag til fx dagsprogram.

AT2.3
Refleksion over forrige forløb og dets metoder: Fagene og faglig viden om lokaliteten som baggrund for det innovative arbejde og løsningsforslaget.

Synopsen som del af produktkravet med fokus på den faglige refleksion over løsningsforslagets muligheder og begrænsninger. Hvordan har I brugt fagene? Hvorfor var det vigtigt med disse fag?

Den mundtlige fremlæggelse skal indeholde en forklaring af deres projekt ud fra de modeller, de har fået gennem deres AT projekter.

AT3.1
Ministeriets AT-beskrivelse benyttes.

Fremlæggelse: Præsentation af produkter for skolesamarbejder via Ny Nordisk Skole – eleverne på skolerne fungerer som jury og udpeger det bedste projekt.

Kriterier til folkeskole-eleverne opstilles – og der skal være en faglig tilbagemelding fra læreren efterfølgende.

AT3.2
Eksamensforløbet