Besvarelsens omfang

follow url Omfanget af besvarelsen i form af et krævet sidetal er forskellig fra opgave til opgave.
Forside, abstract, indholdsfortegnelse, litteraturliste, fodnoter, henvisninger og bilag medregnes ikke i opgavebesvarelsens sideantal. Se dog AT-synopsis

click

get link 1 normalside er defineret til 2400 anslag inkl. mellemrum.

go Illustrationer, tabeller, formler og lignende er svære at omregne til normalsider, derfor må du skønne omfanget af din opgavebesvarelse, hvis de indgår.

follow Der er ingen formelle krav til opsætningen af opgavebesvarelsen fx i form af linieafstand, skrifttype og margener; men du skal selvfølgelig sørge for, at opgavebesvarelsen fremtræder overskuelig og er letlæselig (vælg derfor normalt en skriftstørrelse på 11 eller 12 afhængigt af skrifttypen samt en linieafstand på 1½).

Tilbage til minileksikon