Citat

Et citat kan have flere funktioner. Hvis du vælger at medtage et citat, er det vigtigt, at det bruges til noget. Det skal kommenteres og vurderes, ellers er det overflødigt.
Citatet skal markeres tydeligt i teksten, normalt med kursiv eller anførselstegn før og efter, eller ved på anden måde tydeligt at adskille de citerede ord/sætninger fra dine egne ord.
Længere citater anbringes indrykket på siden og skrives evt. med mindre linjeafstand. Eventuelle udeladelser markeres med (...).
Et citat skal altid være ordret korrekt. 
Du skal altid skrive,hvor du har citatet fra. Lav en litteraturhenvisning ligesom til dine øvrige kilder, så læseren selv kan slå efter.

Tilbage til minileksikon