Dokumentation

Generelt kan man sige, at alle de synspunkter eller påstande, som du kommer med – både i den daglige undervisning og i skriftlige opgaver – skal kunne dokumenteres, dvs. du bliver spurgt: Hvor ved du det fra? – Hvor har du fundet det, eller er det din egen opfattelse? 
Det skal således tydeligt fremgå, om det er dig selv, der taler, eller om du fremfører opfattelser fra andre. 
Når du vil fremhæve eller understrege et synspunkt, skal du finde centrale steder i en tekst, en undersøgelse eller en statistik, som du henviser til (se også underkildehenvisning og citat i minileksiokonet). På den måde får din argumentation større vægt, og du giver læseren af din opgave mulighed for at efterprøve dine oplysninger.

Tilbage til minileksikon