DPO - databeskyttelsesrådgiver for ÅSGI medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.


Databeskyttelsesrådgiveren for Århus Statsgymnasium er:

Jakob Spliid

Telefon: +45 8755 1245

Mail: jasp@via.dk

Henvendelser til DPO sendes til support@supportcenter.dk, hvorefte de vil blive videresendt til DPO.