DPO - databeskyttelsesrådgiver for ÅSG

click Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren på ÅSG:

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en
databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Århus Statsgymnasium er Charlotte Grace Overgaard, som kan kontaktes på følgende måder:

VIA University College
Att.: Databeskyttelsesrådgiver Charlotte Grace Overgaard
Hedeager 2
8200 Aarhus N

Telefon: 87551245
Mail: DPO@IT-Supportcentret.dk