DPO - databeskyttelsesrådgiver for ÅSG


Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren på ÅSG:

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en
databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Århus Statsgymnasium er Kristian Howhü Nielsen, som kan kontaktes på følgende måder:

VIA University College
Att.: Databeskyttelsesrådgiver Kristian Howhü Nielsen
Hedeager 2
8200 Aarhus N

Telefon: 87551824
Mail: DPO@IT-Supportcentret.dk