Eksamen 2019

Her på siden finder du information vedrørende eksamen sommeren 2019.

Her kan du se, hvilke hjælpemidler, som er tilladt til de forskellige prøver (pdf).

Alle skriftlige prøver udleveres og skal afleveres i netprøver.dk. Opgavesættene til nogle af prøverne med delprøver udleveres dog stadig i papir og skal afleveres i papir. På Århus Statsgymnasium er det relevant for Ma B, FRB_net, SP_net, MU, MA og MA_net.

På siden her kan du finde brugervejledninger til, hvordan du bruger netprøver, hvis du skulle være i tvivl.

Bemærk 

Det er tilladt at medbringe computer til skriftlig eksamen, når den anvendes til at udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt. Det er ikke tilladt at medbringe andet udstyr herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilket eksaminanden kan kommunikere, eller som kan etablere adgang til internettet. 

Antal prøver ved eksamen sommeren 2019

1g S19
Der er ingen krav til antallet af prøver efter 1g.

1g skriver dansk-historieopgave i uge 23, og skal i løbet af eksamensperioden til en mundtlig årsprøve i DHO.

Alle elever, der har matematik B, skal i 1g til en mundtlig årsprøve i matematik. Elever der har fysik B eller kemi B skal til en mundtlig årsprøve i disse fag.

Derudover kan der være mundtlige eller skriftlige årsprøver i A-fagene.

2g S19
Alle 2g-elever skal ved udgangen af eksamensterminen have aflagt minimum 2 eksaminer.

Derudover skal alle 2.g-elever have en årsprøve i SRO. Elever med matematik A skal til en mundtlig årsprøve.

For nogle 2g-elever er der også en mundtlig årsprøve i digital dannelse og der kan være yderligere skriftlige og mundtlige årsprøver.

3g S19
Alle 3g elever skal have 9 medtællende prøver inklusiv studieretningsprojektet.

Bemærk dog, at elever med 5 A-niveaufag skal have aflagt 10 medtællende prøver inklusiv studieretningsprojektet. Elever med 6 A-niveaufag 11 medtællende prøver inklusiv studieretningsprojektet.

Alle elever skal have mindst 3 skriftlige prøver (om muligt 4) og mindst 3 mundtlige prøver.

Eksamensorientering (pptx, pdf)