Elevtrivselsundersøgelse (ETU)

see Elev- og kursisttrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan ÅSG opfattes, hvordan vi er i stand til at tiltrække nye elever samt vores evner til at fastholde de eksisterende.

click here Trivsel på skolen er samtidig en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i samfundet efter endt uddannelse - trivsel giver nemlig bedre rum til læring. Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever.

go

go to link Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden.

follow

Den seneste ETU blev afviklet på ÅSG i 2019. Se den her.