Fokus

Det som opmærksomheden rettes imod.
Når man taler om fokus i en opgave, taler man om at hele besvarelsen har et mål, at målet med besvarelsen fremgår klart på et tidligt tidspunkt, og at dette mål bliver forfulgt undervejs i opgaven.
At fokusere handler om at vælge ud og skære fra. Alt det du vælger at tage med i din tekst, skal være relevant i forhold til dens fokus - ellers kommer du til at forvirre læseren. Hvis du har irrelevante oplysninger eller betragtninger med, eller hvis der er for meget stof om noget mindre vigtigt, bliver det svært for læseren at afgøre, hvad der er det interessante, og hvorfor han skal læse om det. Læseren kommer derved til at fokusere på det forkerte.
Du skal sørge for at sige direkte, hvad der er tekstens fokus. Overskriften er et godt sted at røbe eller i hvert fald antyde fokus.

Tilbage til minileksikon