Forklaring

Når du forklarer, forsøger du at vise en eller anden form for sammenhæng mellem fænomener eller begreber. Du indleder med spørgsmålet hvorfor og svarer med fordi.
Bemærk dog, at der findes forskellige typer af forklaringer:

  • Hvorfor/fordi - er en årsags- eller kausal forklaring.
  • Ofte kan sammenhængen dog kun sandsynliggøres. Det kaldes stokastisk forklaring.
  • Der er funktionelle forklaringer, historiske forklaringer og forklaringer, der tager udgangspunkt i motiver.

 

Tilbage til minileksikon