Fraværsstatistik

Enhver forudsætning for tilegnelse af viden er ens egen motivation og indsats, og derfor er elevens indstilling til timerne altafgørende for, at læringen i timerne kan foregå på fornuftig vis. Et godt resultat til studentereksamen indebærer således for eleven forberedelse, tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen.

Skolen arbejder aktivt for at nedbringe elevernes fravær. Skolens håndtering af den konkrete elevs forsømmelsestal beror på en konkret vurdering af hvilken indsats, der er nødvendig for at øge elevens tilstedeværelse og generelle trivsel.

Skolen opgør årligt det samlede lektionsfravær og fravær for skriftlige opgaver.

Fravær 2017/18:

  • Lektionsfravær: 9,18%
  • Skriftligt fravær: 4,17%

 

Skolen fastsætter årligt måltal for det samlede lektionsfravær og fravær for skriftlige opgaver.

Måltal for 2018/19:

  • Lektionsfravær: 8,5%
  • Skriftligt fravær: 4%