Hypotese

see En hypotese er en antagelse om forhold eller sammenhænge, som du endnu ikke videnskabeligt har undersøgt gyldigheden af, men som altså skal undersøges. Hypotesen kan ved en undersøgelse bekræftes/sandsynliggøres eller afkræftes.

Et eksempel: Du kan have en formodning om, at ældre personer har mere indvandrerfjendske holdninger end yngre. Det er en hypotese, som kan bekræftes eller afkræftes ved en statistisk spørgeskemaundersøgelse.

source site

see Tilbage til minileksikon

source