Hypotese

En hypotese er en antagelse om forhold eller sammenhænge, som du endnu ikke videnskabeligt har undersøgt gyldigheden af, men som altså skal undersøges. Hypotesen kan ved en undersøgelse bekræftes/sandsynliggøres eller afkræftes.

Et eksempel: Du kan have en formodning om, at ældre personer har mere indvandrerfjendske holdninger end yngre. Det er en hypotese, som kan bekræftes eller afkræftes ved en statistisk spørgeskemaundersøgelse.

Tilbage til minileksikon