Infomedia via DEFF

 Adgangen til Infomedia og en række andre databaser har i mange år været varetaget af STIL via Skolernes Databaseservice, SkoDa. Denne service er nu lukket.

I stedet har vi indgået en aftale med DEFF, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, som i dag bl.a. leverer adgangen til Infomedia.

Verificeringen foregår på baggrund af IP-adresser, så adgangen er begrænset til skolens netværk. Man kan altså desværre ikke umiddelbart bruge servicen hjemmefra.

source url Adgangslinket er https://autologin.infomedia.dk/mediaarchive/unic/deff

Man logger på med sit unilogin.

 

KP 18.1.2019