Infomedia via DEFF

 Adgangen til Infomedia og en række andre databaser har i mange år været varetaget af STIL via Skolernes Databaseservice, SkoDa. Denne service er nu lukket.

http://www.xn--mnchen-international-pec.de/wp-content/plugins/wp-js-external-link-info/redirect.php?url=https://www.bookmark-zulu.win/News/porn-video/

enter I stedet har vi indgået en aftale med DEFF, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, som i dag bl.a. leverer adgangen til Infomedia.

watch Verificeringen foregår på baggrund af IP-adresser, så adgangen er begrænset til skolens netværk. Man kan altså desværre ikke umiddelbart bruge servicen hjemmefra.

Adgangslinket er https://autologin.infomedia.dk/mediaarchive/unic/deff

Man logger på med sit unilogin.

enter  

go here KP 18.1.2019