Interne prøver

 

click here Formål
Formålene med interne prøver kan være mange, men kan tænkes opdelt i nedenstående niveauer.

Elevniveau
- at få indblik i eget fagligt niveau på et bestemt tidspunkt
- at få mulighed for at forbedre eget fagligt niveau efter den interne prøve
- at få vished for og tryghed omkring eksamensafviklingen

go to site Lærerniveau
at få overblik over elevernes faglige niveau med henblik på at planlægge den fremtidige undervisning
- at have et sikkert bedømmelsesgrundlag
- at have et bedømmelsesgrundlag overhovedet

Skoleniveau
at gøre eleverne så dygtige som mulige
- at øge kvaliteten af vejledningen af eleverne
- at overholde love og regler

 

go here Organiseringen af interne prøver på ÅSG
Et overblik over de interne prøver på ÅSG kan ses på illustrationen til højre (pdf). Prøverne skemalægges med lektioner fra fagene og illustrationen viser minimum for prøver. Ønsker en faggruppe at afvikle flere prøver, kan disse afvikles i lektionerne, såfremt der er brug for en særlig skema-ramme aftales det med skemaet. Prøveindholdet til interne prøver koordineres i faggrupperne.

Interne prøver i grundforløbet
I grundforløbet afvikles ap og nv som interne prøver. Afviklingen understøttes af administrationen og sker i henhold til beskrivelsen i grundforløbet. Ydermere afvikles en række øvrige screeninger i fagene, herunder den bekendtgørelsesfastsatte matematik-screening. Formålet med disse er at give eleverne et indblik i deres eget faglige niveau ved starten af deres gymnasieforløb og at vi som skole kan give eleverne den bedst mulige vejledning i forbindelse med studieretningsvalget.

go here Årsprøver
Årsprøver i fagene, DHO og SRO samt terminsprøver i 3g afvikles som eksamenslignende prøver. Prøveafviklingen planlægges af administrationen. Årsprøverne understøtter elevens vished og tryghed om eksamensafviklingen og lærerens bedømmelsesgrundlag.

source url Formative prøver
Undervejs i studieretningsforløbet vil eleverne møde en række formative prøver. De formative prøver planlægges og afvikles i faggrupperne og placeres som på illustrationen. De formative prøver afvikles af lærerne og koordineres med skemaet efter behov. Det er afgørende for de formative prøver, at de understøtter de formative mål med interne prøver og at de tilbyder eleven konkret refleksion om opgaveløsningen både før, under og efter prøven.

De formative prøver evalueres løbende i faggrupperne og ved rammeplanlægningen af semestret indmeldes formative prøveaktiviteter i fagene. Faggrupperne er forpligtet på minimum at gennemføre de formative prøver, der optræder i oversigten.

De formative prøver evalueres første gang ved udgangen af skoleåret 2019/2020.

2g-Prøveuge
I forlængelse af 3g’ernes terminsprøver bevares bordopstillingen i festsalen den efterfølgende uge. Lærere på 2g-hold kan i denne uge booke festsalen til prøveaktiviteter. Prøveafviklingen foregår uden administrativ understøttelse. Booking af festsalen koordineres med skema.

Eksperimentel uge
I december i 3g planlægges en praktisk/eksperimentel uge i studieretningsfag på A-niveau med en praktisk/eksperimentel eksamensdel (FY, KE, BI, BT, MU). Prøverne tilrettelægges som en blokdag med forsøg og rapportskrivning. Prøverne afvikles af de relevante faglærere. 

Skoleåret 2018/19
Planen for de interne prøver træder i kraft fra 2019. I foråret 2019 er der dog følgende ændringer:

·         SRO er placeret efter studieturene

·         Terminsprøverne for 3g’erne er placeret i uge 12

2g prøvedage: der vil være opstilling til prøve i festsalen onsdag-fredag i uge 11. Her har 2g-lærerne mulighed for benytte opstillingen til at afvikle prøver.