IT-introduktion

Vi har på ÅSG et forløb om digital dannelse, som ligger med nogle lektioner, fordelt over alle tre gymnasieår.

Den første lektion er IT-introduktionen i starten af 1g, men vi kommer gennem forløbet ind på både tekniske ting, brug af vigtige programmer, etik og ophavsret på nettet, vigtige samfundsmæssige problemstillinger som fx overvågning, kryptering og meget andet.

Lektionerne vil optræde i skemaet med fagbetegnelsen dd.

Ved den første introduktion præsenteres skolens it-systemer, og man får brugernavn og password til dem. En gennemgang af introduktionens indhold kan ses her:

IT-intro 1g 2022