IT-progressionsplan

Den digitale verden er meget mere end computere, mobiltelefoner, MitID og Instagram. Som elev, studerende og borger er det vigtigt at have indsigt i både nogle centrale redskaber og i nogle overordnede strukturer, som former og forandrer vores samfund, vores vaner og vores dagligdag.

 

Vi har på ÅSG et forløb om Digital Dannelse, som består af ca. 10 lektioner, placeret som "nedslag" over alle tre gymnasieår. De første lektioner handler om den grundlæggende introduktion til skolens systemer, passwords, programmer etc, men i de følgende lektioner breder vi os ud og beskæftiger os med nogle mere overordnede problemstillinger fra den digitale verden.

 

Vi snakker bl.a. om sikkerhed, cookies og overvågning, om god kommunikation på nettet, om programmering, kunstig intelligens og robotter samt om mange andre ting, som er væsentlige at vide noget om for at kunne følge med og deltage i det digitale samfund som en myndig borger.

Det konkrete indhold justeres år for år i takt med udviklingen i teknik, samfund og elevbaggrund.

 

Ved juletid i 1.g er der en lille test for at fastholde de grundlæggende ting, eleverne har lært, og i starten af 3g afholder vi to "algoritmedage". Her har vi dels en konkurrence om at udtænke og programmere det bedste spil, dels får vi en ekstern oplægsholder til at sætte det hele i et større perspektiv.

 

ÅSG, september 2022

 

Link til progressionsplan

 

Udlagt i fagene:

Dele af planen er udlagt i fagene som det ses herunder. Der arbejdes dels med at lære eleverne at anvende værktøjernes faciliteter hensigtsmæssigt, dels med at gøre dem fortrolige med, hvordan man i praksis finder dem i menuerne. Det sidste er basis for en væsentlig del af IT-testen i december.

I danskundervisningen:
 
   
Grundforløbet: Grundlæggende tekstbehandling i Word
         Sidehoved, paginering (herunder sidetal i sidehovedet og visning af antal sider), tvungen ny side.
(Indgår i IT-testen (Moodle) i december)
1g forår: Videregående tekstbehandling i Word
  Typografier, overskrifter, fodnoter, indholdsfortegnelse.
Overskueligt layout (Indrykning, fremhævning, valg af skrifttyper mv)

 

I matematikundervisningen:
 
Grundforløbet: Grundlæggende brug af regneark (Excel)
       Formler og kopiering med relativ/absolut reference, diagrammer.
(Indgår i IT-testen (Moodle) i december)
1g forår: Videregående regneark (Excel).
  Formatering (farver, kanter, talformater mv - overskuelighed!)
Brug af funktioner (@max, @kvrod etc.)

 

I Engelskundervisningen:
 
Grundforløbet: Brug af elektronisk ordbog (ordbog.gyldendal.dk)
       Gælder egentlig alle sprog, men testes kun på engelsk.
(Indgår i IT-testen (Moodle) i december)