IT-progressionsplan

Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse opnår generel IT-beherskelse til brug i fremtidige job- og studiefunktioner, herunder:

- evnen til at søge og filtrere information

- evnen til at vurdere sikkerhed og troværdighed

- evnen til at bearbejde den udvalgte information til viden

- indsigt i forskellige lag af kommunikation og i adfærdskodeks

- evnen til at handle i og med forskellige videns- og kommunikationsfora

Eleverne skal udvikle evne til at kommunikere hensigtsmæssigt såvel i målrettet digital kommunikation som i digitale netværk.

Link til progressionsplan

 

Udlagt i fagene:

Dele af planen er udlagt i fagene som det ses herunder. Der arbejdes dels med at lære eleverne at anvende værktøjernes faciliteter hensigtsmæssigt, dels med at gøre dem fortrolige med, hvordan man i praksis finder dem i menuerne. Det sidste er basis for en væsentlig del af IT-testen i december.

I danskundervisningen:
 
   
Grundforløbet: Grundlæggende tekstbehandling i Word
         Sidehoved, paginering (herunder sidetal i sidehovedet og visning af antal sider), tvungen ny side.
(Indgår i IT-testen (Moodle) i december)
1g forår: Videregående tekstbehandling i Word
  Typografier, overskrifter, fodnoter, indholdsfortegnelse.
Overskueligt layout (Indrykning, fremhævning, valg af skrifttyper mv)

 

I matematikundervisningen:
 
Grundforløbet: Grundlæggende brug af regneark (Excel)
       Formler og kopiering med relativ/absolut reference, diagrammer.
(Indgår i IT-testen (Moodle) i december)
1g forår: Videregående regneark (Excel).
  Formatering (farver, kanter, talformater mv - overskuelighed!)
Brug af funktioner (@max, @kvrod etc.)

 

I Engelskundervisningen:
 
Grundforløbet: Brug af elektronisk ordbog (ordbog.gyldendal.dk)
       Gælder egentlig alle sprog, men testes kun på engelsk.
(Indgår i IT-testen (Moodle) i december)