IT-styregruppen

It-styregruppen fungerer primært som forbindelse mellem skolens strategiske niveau inden for it og så den brug og udvikling af brug af it, der finder sted på skolen på et hverdagsplan i forbindelse med undervisningen. Det betyder, at it-styregruppen både er opsamlingssted for problemstillinger relateret til it-området i løbet af året, og samtidig er et forum, hvor skolens strategier vedrørende it-området drøftes.

Hent Beskrivelse og årsplan 2021/22