Kantineoprydning 2022-23

Alle elever har et ansvar for at skolen ser ren og pæn ud.

Klasserne har på skift ansvaret for at rydde op på skolen i forlængelse af spisefrikvarteret. Retningslinjerne følger nedenfor:

Alle oprydderne sørger for at fjerne de sidste rester - dvs. efter at alle andre har gjort deres del af oprydningen.

Oprydningen omfatter forhallen, festsalen, fællesarealer på begge etager i ny bygning, plan 1 og plan 2, herunder fortrappen, kantinen, studieoimrådet og trappen fra P-pladsen ned til Fenrisvej.  Det svarer til, at I inddeler jer i 4-6 grupper og deler områderne imellem jer. Klasserepræsentanterne er ansvarlige for, at klasserne er informerede og for organiseringen af arbejdet.

Koste, fejeblade, spande og klude findes i  loungen. 

Oprydningen omfatter følgende:
Forhallen: Bordene tørres af (ingen opstoling), affald i affaldskurvene.
Fællesarealer i ny bygning, begge etager - plan 1 og plan 2: Indsamling af affald
Fortrappen: Indsamling af affald, trappen fejes
Kantinen: Indsamling af affald, bordene tørres af, gulvet fejes
Biblioteket: Indsamling af affald
Trappen ud mod Fenrisvej: Indsamling af affald, området fejes.

Husk at rydde koste osv. på plads efter brug!

I skal arbejde hurtigt, og det er vigtigt, at alle deltager. De 15 min. skal overholdes.
Hvis en klasse er forhindret i at passe kantineoprydningen, fordi den ikke er på skolen, så bedes den sørge for at bytte kantineoprydningen med en anden klasse.
Bemærk, at oprydningsvagten kører fra mandag til fredag. 
Ved spørgsmål: Kontakt pedellen

PLANEN FOR 2022-23 SER SÅLEDES UD:

Uge 35 - 2a
Uge 36 - 2d
Uge 37 – 3d
Uge 38 – 2k
Uge 39 – 3m
Uge 40 – 3q

Uge 41 – 2q
Uge 42 - Efterårsferie
Uge 43 – 3t
Uge 44 – 2t
Uge 45 – 3u
Uge 46 – 2u
Uge 47 – 2w
Uge 48 – 3x
Uge 49 – 2x
Uge 50 – 3y
Uge 51 - 3z

Forår

Uge 01 – 2z
Uge 02 – 1a
Uge 03 – 1d
Uge 04 – 1e
Uge 05 – 1k
Uge 06 – 1q
Uge 07 – Vinterferie
Uge 08 - 1m
Uge 09 - 1s
Uge 10 - 1t
Uge 11 - 1u
Uge 12 - 1w
Uge 13 - 1x
Uge 14 - Påskeferie
Uge 15 - 1z
Uge 16 - 2a
Uge 17 - 3a
Uge 18 - 3k
Uge 19 - 2d
Uge 20 - 2k
Uge 21 - 2q