Kantineoprydning 2021

Alle elever har et ansvar for at skolen ser ren og pæn ud.

Klasserne har på skift ansvaret for at rydde op på skolen i forlængelse af spisefrikvarteret. Retningslinjerne følger nedenfor:

Alle oprydderne sørger for at fjerne de sidste rester - dvs. efter at alle andre har gjort deres del af oprydningen.

Oprydningen omfatter forhallen, festsalen, fællesarealer på begge etager i ny bygning, plan 1 og plan 2, fortrappen, kantinen, biblioteket og trappen fra P-pladsen ned til Fenrisvej.  Det svarer til, at I inddeler jer i 4-6 grupper og deler områderne imellem jer. Klasserepræsentanterne er ansvarlige for, at klasserne er informerede og for organisationen af arbejdet.

Koste og fejeblade findes bag døren fra kantinen til loungen, spande og klude ved musikanlægget i nærheden af vandhanen. – Koste og fejeblade til fejning udenfor findes bag døren i nedkørslen til cykelkælder.

Oprydningen omfatter følgende:
Forhallen: Bordene tørres af (ingen opstoling), affald i affaldskurvene.
Festsalen*: Indsamling af affald, bordene tørres af, der "stoles op" og gulvet fejes.
Sydgangen: Begge etager (plan 1 og 2).
Nordgangen: Øverste etage (Plan 2).
Fællesarealer i ny bygning, begge etager - plan 1 og plan 2: Indsamling af affald, gulvet fejes, bordene tørres af.
Fortrappen: Indsamling af affald, trappen fejes.
Kantinen: Indsamling af affald, bordene tørres af, gulvet fejes og stolene sættes op.
Biblioteket: Indsamling af affald, sætte bøger på plads.
Trappen ud mod Fenrisvej: Indsamling af affald, området fejes.
P-pladsen ved østindgangen (ved cykelkælderen): Indsamling af affald, stort som småt.

 * Festsalen kan være reserveret til et arrangement. De dage springes oprydningen over.

Husk at rydde koste osv. på plads efter brug!

I skal arbejde hurtigt, og det er vigtigt, at alle deltager. De 10 min. skal overholdes.
Hvis en klasse er forhindret i at passe kantineoprydningen, fordi den ikke er på skolen, så bedes den sørge for at bytte kantineoprydningen med en anden klasse.
Bemærk, at oprydningsvagten kører fra mandag til fredag. 
Ved spørgsmål: Kontakt pedellen

PLANEN FOR 2021 SER SÅLEDES UD:

Uge 36 - 3a
Uge 37 – 2a
Uge 38 – 3d
Uge 39 – 2d
Uge 40 – 3e

Uge 41 – 2k
Uge 42 - Efterårsferie
Uge 43 – 3h
Uge 44 – 2m
Uge 45 – 3m
Uge 46 – 2q
Uge 47 – 3t
Uge 48 – 2t
Uge 49 – 3u
Uge 50 – 2u

Forår

Uge 01 – 3w
Uge 02 – 2x
Uge 03 – 3x
Uge 04 – 2y
Uge 05 – 3z
Uge 06 – 2z
Uge 07 – 1g klasser...
Uge 08 -
Uge 09 -
Uge 10 - 1a
Uge 11 - 1d
Uge 12 - 1k
Uge 13 - 1q
Uge 14 - 1t
Uge 15 - Påskeferie
Uge 16 - 1u
Uge 17 - 1w
Uge 18 - 1x
Uge 19 - 1z
Uge 20 - 2a
Uge 21 - 2d