Kildehenvisning

Hvis du enten direkte citerer fra eller på anden måde bruger oplysninger eller tankegange fra en bestemt kilde, historie, skal du henvise til kilden/materialet. Henvisningen kan stå i en parentes et passende sted i teksten eller være placeret i en nummereret note.

Eksempler:
En henvisning i en note kan se sådan ud:

Andersen, Frode og Halkjær, Erik: Geometrisk optik. Gyldendal 1972, side 43.

Eller (hvis forkortelser anvendes):
Andersen og Halkjær side 43.

Hvis et afsnit er skrevet på baggrund af viden fra flere bøger, kan man som note i begyndelsen af afsnittet skrive f.eks.:
Dette afsnit bygger på Carstensen m.fl. siderne 45-47 og Jensen siderne 123-124.

Tilbage til minileksikon