Kommunikationen i Google - for lærerne

Hvad skal jeg følge med i?

 

Man skal blot følge sin Gmail!

Beskeder i grupperne fra fag, udvalg mv samt Medarbejderinfo bliver automatisk sendt til Gmail, medmindre man selv aktivt har valgt det anderledes:
Har man altså valgt IKKE at modtage mails fra en gruppe, må man selv med jævne mellemrum gå ind på gruppen (via Apps-knappen) og følge med i, hvad der bliver skrevet.

 

Hvad skriver jeg hvor?

Beskeder til få personer skrives bedst som almindelig mail

Beskeder til en klasses lærere
Der findes til hver klasse en Gruppe med navn á la asg21a_L.
Disse grupper vedligeholdes af teamlærerne, som tilføjer og fjerner deltagere efter behov.
Beskeder til gruppen kan skrives til adressen <gruppenavn>@aasg.dk,
eller man kan gå ind på Grupper via Apps-knappen og følge beskedudvekslingen dér.
Bemærk, at der her ikke må skrives følsomme oplysninger om enkeltelever!

Beskeder til andre faste grupper af modtagere, fx faggrupper, udvalg eller alle medarbejdere, skrives i de til formålet oprettede grupper.
Man kan enten skrive til <gruppens navn>@googlegroups.com
eller gå ind på Grupper via Apps-knappen. Her kan man både se hele gruppens korrespondance, svare på beskeder og skrive nye beskeder til gruppen.

Følsomme oplysninger om enkeltelever skal som altid skrives i Sager i Ludus.
Bemærk, at eleven vil modtage en kopi af, hvad der skrives!
Udveksling af følsomme oplysninger, som eleven ikke selv bør høre, må ske mundtligt.

 

Hvor finder jeg...?

Referater fra udvalg?
Referater mv fra udvalgene (p.t. SU, PR og PF) ligger på Google Drev.
Der linkes direkte til mapperne fra Håndbogen.

Vigtige mailadresser på grupper mv.?
De kan ses i Håndbogen under Vigtige mailadresser.

Kodelisten for lærere?
Der linkes fra Håndbogen.