Kvalitet

Århus Statsgymnasiums kvalitetssystem opfylder bestemmelserne i "Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering for de gymnasiale uddannelser" (BEK nr 23 af 11.01.2005) og STX-bekendgørelsens bestemmelser om evalueringsstrategi (BEK nr 797 af 27.06.2007). Kvalitetssystemet bygger således på selvevaluering, som det er beskrevet i ovenstående bekendtgørelser. Dertil kommer de af myndighederne krævede rapporteringer: årsrapport (herunder årsregnskab), eksamensresultater, tal for gennemførelse etc.

Væsentlige links i forbindelse med kvalitet:

Kvalitetsmodel

Kvalitetssystemet

Evalueringsplan