Lærerteam

Til hver klasse er knyttet et lærerteam bestående af to lærere i 1g og én lærer i 2g og 3g. Lærerteamet har det overordnede formål at varetage planlægning, koordinering og evaluering af den enkelte klasses undervisningsforløb med henblik på at nå de kompetencemål, som undervisningsbekendtgørelsen og skolen sætter. 

Som en del heraf skal teamet løbende holde sig orienteret om, hvordan klassen fungerer både fagligt og socialt.  Hvad der rører sig og hvordan arbejdsklimaet er

follow site Teamet skal i samarbejde med klassens lærere administrere klassens studieretningspulje

Endelig skal teamet have opmærksomhed på den enkelte elev med hensyn til forsømmelser, fagligt niveau og trivsel, så der kan tilbydes hjælp, hvis det er påkrævet. (Manual til håndtering i Ludus: klik her (pdf). 

Lærerteamets opgaver, møder og ansvar fremgår af teamlærerfolderen - klik her (pdf).

go to site  Lærerteam 2018/19

 

Klasse1a1m1e1d1h1t1u1w1x1z
StudieretningMU ENMA MUEN SP la
EN FRB la
SA EN
(ng)
SA EN
(bi)
SA MA
(bi)
SA MA
(if)
BI KeMA Fy KeMA BT Fy
Udd.leder/
st.vejleder
MJDALNLBMMHGMGETMGETMMHGMMETLNLBMJDAMGLB
TeamlærerSHLIPECVFRJFLRFJFNENTLWEMZDSRLDNNYADMXML

 

2a2d2e2h2q2t2u2w2x2z
St-retningEN, MUEN, SA,EN, SP
La +
MU MA
EN, SA,EN, SA,SA, MASA, MABI KeMA, Fy,
Ke
MA,BT
Fy
stv., udd.DA, LNET, MMET, ROLB, ROLB, LNHG, MMET, MMHG, MGHG, MGDA, RO
teamBDHNLEDSIT, CVNSJDKKMKSW
3a3b3c3d3h3q3u3w3x3z
St-retningEN, MU
Ma
EN
SA, Ty
EN, SP
Sa
EN, SA,
Ma
EN, SA,
Ma
EN, SA,
Ma
SA, MA,
Id
BI SA
Ma +
SA MA
Me
MA, FY,
Ke
MA, BT/
KE, Fy
stv., udd.DA,LNET,ROET,ROLB,ROHG,MMLB,MGHG,MMDA,LNET, MGLB ,MG
teamMFRLJUHNLAMWADSCNATW