Litteraturliste

Litteraturlisten er en oversigt over den anvendte litteratur i en systematisk rækkefølge. Den mest almindelige systematik er den alfabetiske – efter forfatternes efternavne. Listen skal rumme alle de oplysninger, der er nødvendige for, at andre kan finde bogen/materialet, altså: forfatternavn(e), titel,  udgave, forlag/trykkested, årstal for udgivelse.

Af litteraturlisten skal det også fremgå hvilken letgenkendelig forkortelse, du eventuelt anvender for bogen/materialet ved henvisning til den.  

Ved brug af materiale hentet fra internettet skal du angive den fulde adresse, herunder dato for oprettelse og den dato, hvornår du har studeret det elektroniske materiale. Hvis det drejer sig om et studieretningsprojekt, skal du endvidere gemme materialet på din computer eller som print, således at censor eller eksaminator om nødvendigt kan rekvirere materialet hos dig. Det skyldes, at internettet er et flygtigt medie, hvor materialet hele tiden ændrer sig.
Litteraturlisten placeres til sidst i besvarelsen – efter konklusionen, men før evt. bilag.

Eksempler klik her.

Tilbage til minileksikon