Matematik - faggruppebeskrivelse

I matematikgruppen arbejder vi både som enkeltlærere og som gruppe at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Vi prøver nye undervisningsmetoder af, diskuterer frugtbarheden af disse og arbejder med traditionel gymnasiematematik.

[Romertal 6] [Det mest udbredte bogstav, som betegner en matematisk funktion] [bogstav som ligner neutralelementet for addition] [Bogstavet som repræsenterer den reelle mængde] [Integraletegnet] [Bogstavet for den tomme mængde] [den indre funktion i udtrykket fog(x)] [Vend Kvantoren med betydningen ”det eksisterer” om] [Bogstav for den reelle mængde]       [Det omvendte af symbolet for Alkvantoren] [10 minus bogstavet som repræsentere kvadratroden af -1]      [Den indre funktion i udtrykket fog(x)] [Bogstav for ”den tomme mængde”] [Bogstaver som repræsenterer den reelle del af et komplekst tal]      [et super spændende fag]       [Integraletegnet] [Bogstav som betegner sandsynlighed] [Skriv symbollet som repræsenterer Alkvantoren meget tæt efterfuldt af symbolet der repræsenterer eksistenskvantoren, spejl nu de sammensatte symboler i en linje der ligger parallelt med toppen af de to symboler] [bogstav som repræsenterer mængden {1,2,3….}] [Den del af de rationale tal, som kan repræsenteres ved en endelig decimaludvikling] [Neutralelementet for multiplikation] [Dansk udgave af det græske bogstav vi bruger for at betegne ændringen af en størrelse] [Bogstavet vi bruger for at repræsenterer grundtallet for den naturlige logaritme]