Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)

Formålet med MTU på ÅSG er at få medarbejdernes vurdering af, hvor godt de trives. Foruden den overordnede trivsel belyses tilfredsheden med en række øvrige forhold såsom ledelse, samarbejde og ansættelsesforhold.

Undersøgelsen har dermed til formål at identificere de indsatsområder, der bør arbejdes med løbende i bestræbelserne på at gøre skolen til en endnu bedre arbejdsplads.

Den seneste MTU blev afviklet i efteråret 2017, og den kan ses her. Det er en rapport for lærerne i personalet, da de andre personalegrupper ikke er store nok til at udgøre en selvstændig rapport.