Medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU)

Formålet med MTU på ÅSG er at få medarbejdernes vurdering af, hvor godt de trives. Foruden den overordnede trivsel belyses tilfredsheden med en række øvrige forhold såsom ledelse, samarbejde og ansættelsesforhold.

Undersøgelsen har dermed til formål at identificere de indsatsområder, der bør arbejdes med løbende i bestræbelserne på at gøre skolen til en endnu bedre arbejdsplads.

Den seneste MTU blev afviklet i foråret 2015, og den kan ses her.