Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

I naturvidenskabelige grundforløb bliver du introduceret til naturvidenskab gennem et arbejde med grundlæggende elementer af naturvidenskab, hvor der lægges vægt på det sammenhængende i naturvidenskaben. I naturvidenskabeligt grundforløb inddrages eksemplariske og aktuelle problemstillinger kombineret med en oplevelsesorienteret og eksperimentel tilgang til omverdenen.

watch På Århus Statsgymnasium afvikles naturvidenskabeligt grundforløb i perioden fra skolestart til efterårsferien. Forløbet afvikles i mindst 2 af de 4 naturvidenskabelige fag (biologi, fysik, kemi og naturgeografi). I løbet af forløbet skal der afleveres to mindre rapporter og en større afsluttende rapport. I uge 43 afsluttes nv-forløbet med en mindre mundtlig prøve om den sidste rapport.

source Forventninger/krav til elevernes udbytte af undervisningen i NV

Generelle forventninger
- begyndende forståelse for den naturvidenskabelige metode såvel den hypotetisk deduktive som den hypotetisk induktive metode
- træning i at læse simple diagrammer, tabeller og figurer
- træning i at udføre og dokumentere simple eksperimenter og ekskursioner

Specifikke faglige krav

Biologi:

get link Eleverne skal introduceres til:

 1. Vandets betydning for levende organismer.
 2. Vandforbrug/vandbalance hos planter og dyr.
 3. Respiration.

follow link Fysik:

Eleverne skal introduceres til:

 1. Stoffers forskellige tilstandsformer (både makroskopisk og mikroskopisk).
 2. Temperaturskalaer.
 3. Densitet. 
 4. Energi (varme) og energiomsætning.

Kemi:

Eleverne skal introduceres til:

 1. Begrebet ”en kemisk reaktion”.
 2. Afstemning af simple reaktioner.
 3. Ioner og molekyler samt sammenhængen mellem stoffers opbygning og blandbarhed.
 4. Stoffers forskellige tilstandsformer (både makroskopisk og mikroskopisk).

go to link Naturgeografi:

Eleverne skal introduceres til:

 1. Vandets kredsløb (fordampning/fortætning).
 2. Vandbalanceligningen.
 3. Vandressourcer.
 4. Klima – temperatur – nedbør.