Netprøver

Med start i eksamensterminen 2016 foregår afleveringen af nogle af de skriftlige prøver via netprøver.dk

Systemet testes her på skolen i forbindelse med terminsprøven d. 15. marts.

Som 3g-elev skal man inden terminsprøven læse brugervejledning for, hvordan man logger på netprøver.

Bruger vejledningen findes her.