Nødundervisning

Beslutning om midlertidig genoptagelse eller forlængelse af nødundervisning

 

Anledning til skolens/institutionens underretning af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Skolen/institutionen har pligt til at give nødundervisning som følge af, at skolen/institutionen iværksætter foranstaltninger mod covid-19 på baggrund af en eller flere sundhedsfaglige anbefalinger herom, som omfatter skolen/institutionen.

 

For hvilket tidsrum er der truffet beslutning om at gennemføre nødundervisning?

Foreløbig 14/9 – 16/9, forlænges muligvis til 19/9

 

Begrundelse for, at pligten til nødundervisning enten er genindtrådt eller ikke er ophørt: 

Nødundervisningen iværksættes i én enkelt klasse, 2w, som følge af, at en elev 13/9  blev påvist smittet med Covid-19. Klassens elever og lærere er hjemsendt til virtuel undervisning.

 

Rektor Dorte Fristrup, asgdf@aarhusstatsgymnasium.dk, tlf 24499192