Oldtidskundskab - faggruppebeskrivelse

I oldtidskundskab har vi som faggruppe forskellige tilgange til undervisningen. Oldtidskundskab er et bredt kulturfag som vi henter inspiration til at udfolde også i vores øvrige fag.  Men vi vidensdeler og arbejder alle ud fra en stor kærlighed til fagets hovedopgave: Formidling af græsk og romersk litteratur, filosofi, historie og kunst, så at eleverne kan genkende antikken og dens betydning i deres hverdag.