Opgavens formelle opbygning

Denne udbyggede, formelle opbygning gælder kun for følgende større opgaver:
dansk-historieopgaven, studieretningsopgaven i 2g (SRO) og
studieretningsprojektet i 3g (SRP).

Din besvarelse skal bestå af følgende dele (du kan læse mere om de enkelte dele i minileksikonet) :

  • - Forside
  • - Resumé
  • - Indholdsfortegnelse
  • - Indledning
  • - Hoveddelen  (et antal hovedafsnit eller kapitler, evt. med yderligere inddeling i underafsnit, med kildehenvisninger/litteraturhenvisninger  (placeret som fodnoter eller slutnoter)
  • - Konklusion
  • - Litteraturliste
  • - Bilag nummererede.


Denne opbygning af besvarelsen vil komme til at svare til opstillingen i indholdsfortegnelsen; den rummer også en disposition, som kan bruges til at give dig overblik over, hvor meget du vil skrive i hvert afsnit.

Tilbage til minileksikon