Opgavens formelle opbygning

 Denne udbyggede, formelle opbygning gælder kun for følgende større opgaver:
dansk-historieopgaven (abstract på engelsk), studieretningsopgaven i 2g (SRO) og
studieretningsprojektet i 3g (SRP). Bemærk, at AT og AT-synopsen har sine helt egne krav til opbygning og indhold.

Din besvarelse skal bestå af følgende dele (du kan læse mere om de enkelte dele i minileksikonet) :

follow
  • - Forside
  • - Abstract (resumé)
  • - Indholdsfortegnelse
  • - Indledning
  • - Hoveddelen  (et antal hovedafsnit eller kapitler, evt. med yderligere inddeling i underafsnit, med kildehenvisninger/litteraturhenvisninger  (placeret som fodnoter eller slutnoter)
  • - Konklusion
  • - Litteraturliste
  • - Bilag nummererede.


Denne opbygning af besvarelsen vil komme til at svare til opstillingen i indholdsfortegnelsen; den rummer også en disposition, som kan bruges til at give dig overblik over, hvor meget du vil skrive i hvert afsnit.

Tilbage til minileksikon