Pædagogisk Forum (PF)

Pædagogisk forum skal sikre den fortsatte pædagogiske udvikling på skolen, søsætte nye initiativer og sikre videns- og erfaringsdeling samt fastlægge studieretningsudbud og overordnede retnigner i indkøbet af undervisningsmidler.

Udvalgsmedlemmer:

  • - PR-formanden.
  • - En lærer fra hvert af de fire fakulteter (vælges for 2 år ad gangen, genvalg muligt).
  • - Alle uddannelsesledere.
  • - Rektor (udvalgsformand).
  • - 2 elever fra 2 forskellige årgange og studieretninger.


I skoleåret 2018/19 består PF af: JR, CV, MX, SH, BB, Mette Rønn 3x, Martin Mejlgaard 3w og ledelsen.

Årshjul for Pædagogisk Forum