Persondatapolitik ÅSG

 

Baggrund for persondatapolitikken

ÅSG’s persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (betegnet ”forordningen” i det følgende).

Persondatapolitikken gælder for alle ansatte på ÅSG, der behandler personoplysninger, samt for samarbejdspartnere (databehandlere), der udfører arbejde på vegne af ÅSG.

Klik her for at se persondatapolitikken.