Persondatapolitik ÅSG

  

Baggrund for persondatapolitikken

ÅSG’s persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (betegnet ”forordningen” i det følgende).

get link Persondatapolitikken gælder for alle ansatte på ÅSG, der behandler personoplysninger, samt for samarbejdspartnere (databehandlere), der udfører arbejde på vegne af ÅSG.

Klik her for at se persondatapolitikken.