Planlægning

watch go Skoleåret 2018/19

Klassernes lærere (pdf)

source site Egen fordeling af lektioner (xlsx, pdf

go to site Fordeling af lektioner i grundforløbet (pdf)

follow link Fordeling af lektioner, fordybelsestid og omlagt fordybelsestid for 1g og 2g (pdf).

follow site Vejledende tilrettelæggelser for 2g studieretninger (pdf)

Oversigter, der viser antal lektioner, der skemalægges, elevtid, omlagt elevtid, deletimer med mere pr. semester for 3g (pdf)

follow link