Planlægning

Skoleåret 2019/20

Fordeling af lektioner, fordybelsestid og omlagt fordybelsestid (pdf).

 

Skoleåret 2018/19

Klassernes lærere (pdf)

Egen fordeling af lektioner: Efteråret 2018 (xlsx, pdf), Foråret 2019 (xlsx, pdf

Fordeling af lektioner i grundforløbet (pdf)

Fordeling af lektioner, fordybelsestid og omlagt fordybelsestid for 1g og 2g (pdf).

Vejledende tilrettelæggelser for 2g studieretninger (pdf)

Oversigter, der viser antal lektioner, der skemalægges, elevtid, omlagt elevtid, deletimer med mere pr. semester for 3g (pdf)