Politik ifbm. det rummelige arbejdsmarked

 

Århus Statsgymnasium, 20.11.07, j. nr. 3035

Handlingsplan for initiativer til fremme af det rummelige arbejdsmarked

Af ÅSG’s politik vedr. ligestilling fremgår bl.a. følgende mål:

  • At give mulighed for at finde beskæftigelse og/eller ansættelse for personer med nedsat erhvervsevne
  • At fremme en positiv holdning til etniske minoriteter som en del af medarbejderstaben

Handlingsplan

  • For medarbejdere, der som følge af sygdom mv. rammes af begrænsninger i arbejdsevnen, vil ÅSG så vidt muligt efterkomme ønsker om at overgå til ansættelse inden for eksisterende social- og arbejdsmarkedspolitiske beskæftigelsesordninger og/eller overgå til delpension/delefterløn
  •  
    ÅSG vil løbende tilstræbe at øge beskæftigelsesmulighederne for personer omfattet af eksisterende social- og arbejdsmarkedspolitiske beskæftigelses- og aktiveringsordninger
  •  
    Ved annoncering efter nye medarbejdere vil ÅSG synliggøre skolens ønske om at fremme ligestilling og mangfoldighed og opfordre alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold

ÅSG ønsker med handlingsplanen at leve op til regeringens målsætning om, at 3,5 pct. af de ansatte udgøres af beskæftigede på særlige vilkår og at 3,5 pct. af de ansatte udgøres af indvandrere eller efterkommere fra tredjelande.

Der vil i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse blive redegjort for, hvor mange af skolens ansatte, der er omfattet af eksisterende social- og arbejdsmarkedspolitiske beskæftigelses- og aktiveringsordninger, jf. bekendtgørelse nr. 1274 af 04.12.06 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.