Problemformulering

Fra læreplanen for SRP: 

Forud for projektperioden vælger eleven i samråd med sin(e) vejleder(e) område og faglig problemstilling for studieretningsprojektet. På baggrund heraf udarbejder eleven under vejledning en problemformulering for projektet.

Problemformuleringen skal i kort form afgrænse den faglige problemstilling for projektet ved at angive, hvad der skal undersøges og analyseres, samt angive hvilke materialer og faglige metoder, som eleven forventer at inddrage i undersøgelsen og analysen.

Eleven afleverer til vejleder(ne) en problemformulering. Vejleder(ne) udformer på baggrund af elevens problemformulering den endelige opgaveformulering, der udleveres ved projektperiodens begyndelse.

Til DHO og SRO arbejdes med problemformuleringer i ff-forløbet inden.

Til både DHO SRO og SRP bruges denne skabelon:

 

Overordnet spørgsmål

 

Hvad skal undersøges og analyseres?

 

 

Hvilke materialer forventes inddraget?

 

 

Hvilke faglige metoder forventes anvendt?

 

 

 

 

 

Tilbage til minileksikon