Projekt Frivillig

Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du kan
vedlægge dit eksamensbevis. Det er essensen i et nyt initiativ, som handler om at
etablere en ny og landsdækkende struktur, hvor alle på ungdomsuddannelserne
får tilbud om at deltage i frivilligt arbejde. Initiativet giver mulighed for at skabe
kontakt mellem unge på en ungdoms-uddannelse og de frivillige foreninger.

Læs mere om Projekt Frivillig.

ÅSG´s kontakt i Projekt Frivillig er Ivan Christensen: asgic@aarhusstatsgymnasium.dk