Rapport

I naturvidenskabelige fag er en rapport en beskrivelse af et eksperiment med tilhørende databehandling, diskussion og konklusion.
Se her, hvad en rapport i de naturvidenskabelige fag skal indeholde.
I matematik bruger man ordet temarapport om det produkt, eleverne afleverer som besvarelse af en temaopgave. Denne rapport kan indeholde både teori, opgaver og matematisk bearbejdning af data, som eleverne selv har indsamlet.
I samfundsfag arbejdes med rapporter, som er bilagsbundne opgave, hvor opgaveformuleringen er givet, og hvor den disponerer opgaven.
For projektopgaver i samfundsfag gælder samme krav som til SRP.

Tilbage til minileksikon