Religion - faggruppebeskrivelse

Religionsgruppen består af 6 lærere med en pæn aldersspredning. Som faggruppe er vi præget af en stor mangfoldighed og viden – en viden, vi gerne deler med hinanden. Ord som respekt og tolerance karakteriserer både vores forhold til hinanden i faggruppen og vores tilgang til faget religion, da vi er enige om, at en meget vigtig dimension af faget er at bibringe vores elever viden om og forståelse for forskellige måder at betragte verden på.