Særligt for Eksamen 2021

Pga. den omfattende nedlukning og omlægning til virtuel undervisning, adskiller eksamensperioden i skoleåret 2020/21 sig fra tidligere års eksamensperioder. Nedenfor ses vigtige opmærksomheder.

Antal prøver

Antallet af prøver er reguleret ned. Det betyder, at alle 1g og 2g-elever skal til én mundtlig prøve. Alle 3g-elever skal til en skriftlig prøve i dansk, en mundtlig prøve i SRP samt to mundtlige prøver i A-niveau-fag.

På et studentereksamensbevis, skal der fremgå et antal eksamenskarakterer. For at sikre, at alle har det rigtige antal eksamenskarakterer hæves årskarakterer i udvalgte fag til en eksamenskarakter. Årskarakterer, der hæves til en eksamenskarakter, fremgår af eksamensplanen med d. 28. juni som eksamensdato.

Antallet af eksamenskarakterer pr. årgang er følgende.

  • 3g: 10 eksamenskarakterer. Derudover en ekstra eksamenskarakter, hvis man har 5 A-niveau-fag samt AP og NV-eksamen.
  • 2g: Mindst 3 eksamenskarakterer. Derudover karakter for AP og NV.
  • 1g: 1 eksamenskarakter samt karakter for AP og NV.

Årskarakterer, der hæves til eksamenskarakterer, er udvalgt på baggrund af det almindelige eksamensudtræk. Den manuelle håndtering af udtrækket øger risikoen for fejl. Hvis man som elev har spørgsmål til antal fag og antal prøvekarakterer, kan man kontakte Mona Gadegaard eller Morten Junget.

Eksamenstider

Eksamensplanen justeres løbende og de endelige tider for eksamen kan ændre sig. Hold derfor løbende øje med eksamensplanen i Ludus, særligt hvis du skal til prøve i et fag med gruppedele eller trækning i grupper. Vi forventer at alle tider er fastlagt senest d. 1. juni.

Anonymisering af skriftlige prøver

Fremover anonymiseres skriftlige prøver, så censorer ikke kan henføre besvarelsen af en eksamensopgave til en konkret elev. Undtaget er fag, hvor der indgår en delprøve, der laves i hånden. For at sikre anonymiseringen, skal man som eksaminand ikke påføre sit navn på besvarelsen af en opgave.

Undervisningens afslutning

Undervisningen afsluttes senest fredag d. 4. juni. Desuden vil undervisningen være afbrudt af enkelte prøvebegivenheder.

  • For 1g og 2g-elever, der skal til eksamen i alle fag afsluttes undervisningen onsdag. 26. maj.
  • For 3g-elever, der skal til eksamen i alle fag afsluttes undervisningen tirsdag d. 18. maj.