Samfundsfag - faggruppebeskrivelse

Samfundsfagsgruppen er gennem de senere år blevet en større gruppe på ÅSG. Gruppen er kendetegnet ved godt fagligt samarbejde, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved tæt samarbejde om hovedindholdet i grundforløbene i 1g. Underviserne er karakteriseret ved stor aldersmæssig spredning og forskellige interesseområder - ligesom gruppen ofte står bag arrangementer, eks. i forbindelse med valg.