Sammenligning

Når du sammenligner to eller flere tekster eller fænomener, påviser du typisk ligheder og forskelle imellem dem.

Sammenligningen kan enten ske ved, at du

  • på fokuseret måde undersøger teksterne/ fænomenerne hver for sig, og derefter sammenligner og konkluderer på sammenligningen, eller at du
  • foretager en tværgående, systematisk sammenligning, dvs. sammenligner punkt for punkt på tværs ud fra en systematik. Afsluttet af en sammenfattende konklusion.


Hvad, der sammenlignes afhænger af problemet, der undersøges.

Eksempel: En sammenligning af det amerikanske politiske system og det danske. Begge er umiddelbart at karakterisere som demokratiske, men en nærmere undersøgelse viser, at de demokratiske (spille)regler er meget forskellige. Ligeledes er de to systemer fx  meget forskellige i deres opbygning.

Tilbage til minileksikon