Skoleopgaver 2015-16

Obligatoriske skoleopgaver for alle lærere 2015-16:

•       Medarbejdermøder

•       PR møder

•       Klassemøder

•       Faggruppearbejde

•       Kompetenceudvikling

•       MUS

•       Eksamen og årsprøver

•       Undervisning af elever med særlige behov

•       Forældrekonsultationer (kun 1g-lærere og studievejledere)

•       Orienteringsaften

•       Skolefest

•       3g-festen (primært for 3g-lærere)

•       Gl.-Elevfest (primært for 4g-lærere og ”jubilar”-lærere)

•       Studentersold

•       Dimission

•       Velkomstcafé (kun 1g teamlærere)

•       Fællesarrangement 1g (kun 1g teamlærere)

•       Åbent Hus (kun 1g teamlærere)