Skoleopgaver 2015-16

go site Obligatoriske skoleopgaver for alle lærere 2015-16:

follow site •       Medarbejdermøder

•       PR møder

•       Klassemøder

get link •       Faggruppearbejde

•       Kompetenceudvikling

•       MUS

get link •       Eksamen og årsprøver

•       Undervisning af elever med særlige behov

see url •       Forældrekonsultationer (kun 1g-lærere og studievejledere)

follow url •       Orienteringsaften

watch •       Skolefest

go here •       3g-festen (primært for 3g-lærere)

•       Gl.-Elevfest (primært for 4g-lærere og ”jubilar”-lærere)

•       Studentersold

•       Dimission

•       Velkomstcafé (kun 1g teamlærere)

•       Fællesarrangement 1g (kun 1g teamlærere)

•       Åbent Hus (kun 1g teamlærere)