Slutnote

Noter bruges fx til at give en fuldstændig litteraturhenvisning (se litteraturliste) til din kilde til et konkret citat eller din inspiration til et afsnit/kapitel. Noten kan anbringes nederst på den side, hvor citatet eller afsnittet/kapitlet starter - det kaldes en fodnote. Noterne er nummererede og normalt skrevet med en mindre skrifttype end selve opgaveteksten. Noterne kan også anbringes i slutningen af opgavebesvarelsen, så kaldes de slutnoter. Især fodnoterne kan også bruges til en kort faglig forklaring af et formodet ukendt fagudtryk.

Tilbage til minileksikon