Sprogstrategi for ÅSG 2019/20

FORMÅL

Formålet med sprogstrategien er at højne interessen for og styrke glæden ved sprogfagene på ÅSG samt at tydeliggøre sprogenes centrale plads i almendannelsen og studieforberedelsen. ÅSG er et gymnasium, der prioriterer sprogfagene.

Kvantitative delmål:
1. Flere elever vælger tysk og fransk på A-niveau som opgradering i 3.g
2. Fastholdelse og forøgelse af antallet af elever, som vælger en sproglig studieretning
3. Mere tværfagligt samarbejde med andre ikke-sprogfag
4. Flere elever vælger at skrive SRP i 2. fremmedsprog
5. Fastholdelse og udvikling af udveksling med udlandet

Kvalitative delmål:
1. Videreudvikling af fremmedsprogsundervisningen
2. Synliggørelse af sprogfagene og styrkelse af deres prestige på ÅSG
3. Tydeliggørelse af sprogfagenes relevans i et karrierelæringsperspektiv

Læs mere om delmålene her (docx, pdf)