Statens hotelaftale

Statens hotelaftale giver en oversigt over, de hoteller som må anvendes i forbindelse med tjenesterejser. Klik her

Gældende beløbsgrænser for overnatning på hotel kan ses her