Statens hotelaftale

Statens hotelaftale giver en oversigt over, de hoteller som må anvendes i forbindelse med tjenesterejser. Klik her. Se Vejledning, Oversigt over hoteller.

Klik her vis du ikke kan åbne via linket ovenfor.